POP DOTS

autorzy: Melisa Aldrete i Luis Cárdenas

D'Argenta Designers

P opdots // studio ceramiczne powstałe z połączenia ciekawości i pracy ręcznej.

Melisa Aldrete i Luis Cárdenas założyli Popdots w 2012 roku wyłącznie w celu wyrażenia zapamiętywalności tradycyjnych materiałów we współczesnym kontekście, celem studia jest wzmocnienie procesu twórczego i koncepcji, aby sprowokować rozwój unikalnych i nieskończonych serii co zwiększy jego mistrzostwo wraz z jego praktyką, zrozumieniem materiału ceramicznego i ciągłym poszukiwaniem dialogu między materiałem, bytem i jego otoczeniem.

Melisa Aldrete and Luis Cárdenas Art.jp